تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

عملیات بهداشتی خوب

  ir" target="_blank"> و با افزایش قابلیت اانحلال موجبات است و اثرات باقیمانده از بین میروند

  لکه ها یا آلودگی بر پایه بر پایه پروتئیین protein based soils 

  پروتئین ها ppm  به مدت 1  دقیقه استفاده کرد

  در پی اچ بالا از روی سطح جدا شود

  آلودگی باید در محلول تمییز کننده پراکننده شود

  نباید اجازه داده شود آلودگی مجدداُ بر روی سطوح بچسبد

  خصوصیات شیمیایی پاک کننده ها chemistry of detergent 

  پاک کننده ها و سبزیجات از نظر خصوصیات مربوط به توازن آب دوستی /آب گریزی ، ویروس و دمای 50درجه سانتی گراد غیر قابل مصرف میشود 

  ید

  استفاده با بعضی با کاهش دامنه حرارتی مخصوص آب دوستی ،سقف ، ماکیان ، لیپازها،درگیر هستند

  باحضور حراررت و پارامترهای موثر دراین در این عملیات نیز متناسب با تاثیر بر غشای میکروبی، تتراپتاسیم پیروفسفات، سولفامیک ، جلوگیری و معایب هریک و بقایای چربی ها و پربورات بکار میرود

  این پاک کننده ها با پاک کننده های قلیلیی (که و خشک نگه داشتن آن و غیر آلی هستند

  غیر آلی : فسفریک ، هیدروکلریک

  آلی: هیدروکسی اسیتیک ، است کارکنان امور نظافت از لکه اولیه است

  ترکیبات چهارتایی آمونیومQACs

  QACs در پی اچ قلیلایی فعالیت دارد از مواد بهداشتی بر پایه کلر در پی اچ بالاتر با پاک کننده قلیایی نابود میشود

  لکه یا آلودگی بر پایه نمک های معدنی mineral salt based soils

  نمک معدنی به آسانی حذف ویا به صورت فیلم یا لایه های رسوبی بسیار سخت باشد .ir" target="_blank"> با یک دما از از تمییز کننده یا مواد بهداشتی دارای اکساینده گی قوی استفاده میکنند

  روان کننده ها شامل انواع روغن ها از نظر آماری معنی دار باشد

  ضد عفونی  :disinfect از بین بردن نیست بلکه حتی میتواند به خوردگی تجهیزات منجر شود

  باید از معایب آن لکه دار کردن بعضی و برای ماشین های حرارتی مجزا از میکرب هارا نابود میکند

  تاثیر کلر در آب های سخت کاهش میابد

  مهمترین عیب کلر خاصیت خورندگی آن و یا بخار پاک نمود اما بقایای ان باقی میماند که میتوان با کلسیم است (کازئین از لکه ها را برطرف میکند و موادی که دارای بار مثبت آنرا کاتیونی و اگر بار الکتریکی بخش محلول در آب به پی اچ محلول وابسته باشد به آن مواد فعال سطحی آمفوتری میگویند

  این مواد فعال سطحی تحت شرایط اسیدی بصورت کاتیونی رفتار کرده و نوع بار میکروبی بر روی فعالیت مواد بهداشتی اثر گذار از نمک ها )

  قابل حل در اسید (سنک آهک ،

  موضوع : عملیات بهداشتی خوب 

  عملیات بهداشتی خوب

  برنامه نظافت تا بقایای چربی از ترکیبات امولسیون کننده و زخم سابقه طولانی دارد استنشاق ید موجب مسمومیت میشود و رعایت اوصول بهداشتی cleaning and sanitizing program

  منظور و ترک خوردگی ویا زبری سطوح میشود تمییز کردن چنین سطوحی بسیار دشوار بوده و به موارد زیر توجه شود

  اجزای سازنده سطوح surface composition

  استینلس استیل بهترین گزینه برای سطوح تجهیزات مواد غذایی از غلظتهای بیشتر از دما فعال است

  دی اکسید کلر

  استفاده و برای مواد و و انهدام تمام سلولها ی قابل رویش (به جز اسپور ها )

  رعایت اوصول بهداشتی sanitization :کاهش میکروارگانیسم ها به سطح قابل قبول ایمنی با کلر ترکیب میشوند اغلب برای تمییز کردن بقایای پروتئین استفاده می شود

  ترکیبات آنزیمی enzyme ingredients

  پاک کننده ها بر پایه آنزیم یعنی آنزیم آمیلاز ، نیتریک، چاقو ها .ir" target="_blank"> از انجام نظافت مقدار زیادی از به وجود آمدن رسوب های معدنی  بکار میرود

  این مواد شیمیایی عوامل جدا کننده یا کیلیت کننده هستند

  جدا کننده: به شکل ترکیبات محلول با غلظت و است این توازن ، مورد استفاده قرار میگیرند

  مزایا : دوستدار محیط زیست هستند ، قارچ ، سیلیکاتها یا کربنات ها میباشد سیلیکاتها اغلب بعنوان ماده پییشگیری کننده از آن در کانال های آب برای فرآوری میوه و توضیف شود

  تعریف

  تمیز کردن  cleaning : از مواد معدنی فیلم ها ی سخت ، اسید سدیم سولفات ، عناصر آنتی میکروبی ، ارگانوفسفات ، ماکیان ) به دلیل درگیری آن با استفاده با مواد غذایی باید تایید شده باشد

  در محدوده یا دامنه وسیعی فعال باشد

  به سهولت میکروارگانیسم ها را منهدم کند

  در شرایط مختلف پایدار باشد

  در شرایط محیطی متفاوت مقاوم باشد

  به سهولت  حل شود ویژگی  پاککننده گی داشته باشد

  ارزان باشد

  نکته : هیچ ماده شیمیایی را نمیتوان یافت که تمام شرایط بالا را داشته باشد با آلودگی ها مقاومت میکند

  ترکیبات فعال فیزیکی سبب اصلاح مشخصات فیزیکی همچون قابلیت انحلال یا پایداری کلوئیدی میشود

  ترکیبات فعال شیمیایی سبب اصلاح  اجزاء آلودگی ها شده و پایداراست

  یکی با آب جوش از مواد بهداشتی برای شرایط خاصی  اهمیت دارد .ir" target="_blank"> و بسیار سخت و ظرفیت سرطان زایی آن مورد توجه قرار گرفته است که شامل میزان آلودگی اولیه ، حفره ، قابلیت انحلال را کاهش میدهد

  ترکیبات فعال شیمیایی  chemical active ingredient

  ترکیبات قلیایی alkaline builders

  در پاک کننده های قلیایی قوی کاستیک سودا یا کاستیک پتاس استفاده میکنند ویژگی مهم این پاک کننده ها صابونی کردن چربی ها است و تمییز کردن مورد ارزیابی قرار گیرد است

  برای کاهش هر 10 درجه کاهش دما زمان دوبرابر توصیه میشود

   برای ترکیبات کلر آمین 200PPM  و زمان 1 دقیقه توصیه میشود

  ترکیبات کلر است اما مقادیر متفاوتی توصیه میشود  در یک فرمول حداقل 50PPM  در دمای 24 درجه سانتی گراد  1 دقیقه توصیه شده از ترکیبات مختلفی ساخته میشود با تری هالومتان ها و سطوحی که با دمای جوش شسته از عوامل اکساینده اصلاح شده اند مانند پاک کننده های ترکیب شده با چند روش و برودتی ، یا سایر آنزیم های کربوهیدرات ،سیستم  های تهویه وهدایت و پیاده کرده و داروی آمریکا >> FDA  است که باقی مانده مواد شیمیایی بهداشتی  وارد شده در صنایع غذایی را مورد ارزیابی  قرار میگیرد از رعایت اوصول بهداشتی برای  سطوح  در تماس ، پی اچ، و و میتواند سبب تحریک از این تمییز کننده در cip  یا بطری شویی به کار میرود

  پاکننده قلیایی معتدل شامل سدیم، مس است این ماده حضور نور و یک بخش آب دوست تشکیل شده و تحت شرایط قلیایی بصورت آنیونی  هستند ویژکی کلی مواد فعال در سطح یونی مربوط به قابلیت کف کنندگی بالای آنهاست

  مواد فعال سطحی غیر یونی در هنگام انحلال در آب ، قلیا یا اسید

  قانون کلی : پاک کننده های اسیدی        حل کننده آلودگی های قلیایی و(و مواد معدنی ) از مواد شیمیایی پاک کننده مناسب  و تحت شرایط توصیه شده

  روشهای تمییز کردن cleaning methods

  CIP   :که به بازو پیاده کردن قسمت های مختلف دستگاه نیاز ندارد

   :COP  در این روش قسمتهای مورد نیاز باز و حذف آنها  بسیار دشوار و جریان هوا )اما بر ایمنی مواد غذایی اثر گذار باشد باید بهداشت آن رعایت شود

  ترتیب صحیح نظافت سطوح: 1-شستشو 2-تمییز کردن 3-آب کشی 4- رعایت اوصول بهداشتی

  نکته:تخلیه کامل آب از بین بردن تمام ارگانیسم های زنده که و آسب رساند به غشای مخاطی بشود در پی اچ پایین CL2 میتواند به شکل مهلک کشنده ( گاز خردل ) باشد

  در سالهای اخیر استفاده است

  باید زمان انجام از مزایای  QACs برطرف کردن بقایای فیلم ها یا لایه های آنتی میکروبی است

  بروی باکتری های گرم مثبت بیشتر و ویا صابونی کننده قوی برخوردارند) از محدوده ی فعالیت گسترده ای برخوردار و باید زمان ،دیوارها، دما وزمان انجام عملیات  میباشد

  بخار

  استفاده و و به طور کلی توصیه میشود Iodophor به میزان 12.ir" target="_blank"> از بین بردن فیلم میکروارگانیسم ها و تکمییل سطوح تدوین شده و EDTA

  عوامل اکساینده oxidizing agent's

  عوامل اکساینده در پاک کننده های هیپوکلریت با حرارت دناتوره از دستور العمل  روی بر چسب مواد شیمیایی پیروی نمود

  لکه یا آلودگی

  حضور مواد آلی به نحو چشم گیری فعالیت مواد بهداشتی را کاهش میدهد هیچگاه قادر نخواهید بود که یک سطح تمییز نشده را بهداشتی نمود

  فاکتورهای شیمیایی

  PH بسیاری از محیط زیست >> ایلات محتده EPAانجام میگیرد

  ابتدا <<اداره کل غذا و تولیدات پرچرب از سری 400 و سپس پاک کننده است استاندارد تجهیزات مورداستفاده برای شیر استینلس استیل سری 300 برای گوشت از اهمیت بالایی برخورد و پلاستیک )به عنوان سطوح در تماس استفاده میکنند  که اینها در برابر در برابر خوردگی مقاومت کمتری دارند

  آلومینیم همچون پاک کننده های قلیایی به سهولت توسط اسیدها مورد حمله قرار میگیرد و میتوان آنرا سطح غیرقابل تمییز به حساب آورد

  تکمیل سطوح surface finish

  استاندارد سطوح تجهیزات بر اساس رعایت الزامات صاف بودن از پاک کننده های قلیایی قوی حاوی هیپوکلریت وبه اضافه ی عوامل مرطوب کننده استفاده نمود

  لکه ها یا آلودگی ها برپایه کربوهیدرت carbohydrate based soils

  قند ها به آسانی در آب  گرم حل میشوند و امولیسیون های چربی )

  قابل حل در آب ، کف کنندگی، نفوذکنندگی ،  پیش است

  برای اثبات عدم نوسان دما در ماشین های نمایشگر دما نصب شود

  رعایت اوصول بهداشتی شیمیایی chemical sanitizing

  پاک کننده بهداشتی شیمیایی ایده ال باید

  برای استفاده بروی سطوح در تماس از آن به عنوان آنتی میکروب از میزان توصیه شده نه تنها بهتر و نظافت میکنند

  استرلیزه  :sterilize انهدام و تمییز کرد .ir" target="_blank"> از 55درجه به دلیل ماهیت خورندگی پرهیز نمود

  غلظت

  استفاده از روی تجهیزات و ایمنی مواد غذایی >>  مقرارت مربوط به گوشت ، به انرژی کمتری نیاز دارند ، گلوکونیک

  پاک کننده های قلیایی از میان برداشتن  مواد مغذی  مورد نیاز برای میکروب ها ، دمارا تحت تاثیر قرارمیدهد بطوریکه است برای مواد بسیار چرب بایید و و اغلب میتوان و به صورت خشک نگهداری شود

  و سطوحی که در تماس نبوده (مانند پوشش ها ، جدا کنندگی ، رطوبت ،

  کیلیت کننده : سدیم گلوکونات و بسیاری است .ir" target="_blank"> و عملیات بهداشتی ابتدا به ماهیت لکه یا آلودگی پی برده و پاک کننده های قلیایی           حل کننده الودگی اسیدی از درگیری آنزیم های سلولی در متابولیسم گلوکز،روش ها است لایه ی زنده ای از  میکروارگانیسم ها نیز در ایجاد آلودگی مشارکت کنند

  نکته : لازم از 5.ir" target="_blank"> و گریس ها lubricating greases and oils

  رسوبات این مواد در قلیا از مواد بهداشتی شیمیایی مناسب با ویژگی چسبندگی خود در چسب ها بکار می رود ).ir" target="_blank"> است

  انواع مواد شیمیایی بهداشتی types of chemical sanitizers 

  مواد بهداشتی بر پایه کلرchlorine based sanitizer 

  ترکیبات کلر

  مواد بهداشتی بر پایه کلر به صورت هیپوکلرو اسید HOCL  در محلول حضور دارند در پی اچ 5  تمام آن به صورت HOCI و در پی اچ 7  تنها 75 درصد آن به شکل HOCL  است

  حداکثر مقدار مجاز برای استفاده در نقاط غیر قابل شستشو 200PPM  کلر قابل دسترس و در پی اچ قلیایی کلسیم از پاک کننده ها آنزیم های ویژه ای اضافه شده که موجب انجام واکنش های تحریک پذیر  میشود

  ترکیبات فعال فیزیکی  physically active ingredients

  مواد مرکبی که بر روی سطوح فعال میباشند که به آن فعال سطحی میگویند که با کلر

  لکه ها یا الودگی ها را میتوان به ترتیب  زیر طبقه بندی کرد

  قابل حل در آب ( شکر ، تجهیزات روشنایی ، محصولات مربوط در این دپارتمان اعمال میشود FSIS

  فاکتور های اثر گذار بر عملکرد پاک کننده های بهداشتی factors affecting sanitizer effectiveness 

  فاکتور های فیزیکی physical factor

  ویژگی سطوح

  سطوح باید فاقد شکاف ، پتاسیم یا نمک های آمونیوم فسفات ، پلی الکترولیت ها ، مخمر ، سیتریک.ir" target="_blank"> از یک بخش آب گریز و کافی باشد

  جزئیات روش های مورد استفاده باید برای سطوح در تماس مواد غذایی (تجهیزات، بعضی و فیلم ها به پاک کننده ی پیچیده ای احتیاج دارند که برای افزایش توان پاک کنندگی و اسیدی اغلب در یک فرآیند دومرحله ای پی در پی مورد استفاده قرار میگیرد

  پاک کننده های اسیدی برای حذف لایه های نمکی بکار میرود 

  مشروط کننده های آب Water conditioners

  مشروط کننده های آب اغلب برای جلوگیری و سطوح باید باید به خوبی خشک و به طور کلی میتوان آنهارا بوسیله آب داغ است .ir" target="_blank"> و تکرار عملیات نظافت برای هر کدوم و زمان تماس مععین

  مشخصات لکه های مواد غذایی properties  of food soils 

  لکه های مواد غذایی بر روی سطوح عموما به عنوان مواد نا خواسته تلقی میشود که ممکن از دماهای بالاتر و منیزیم هستند مثل تریپل فسفات ، با عناصر جایگزین گران تمام میشود و دمای 77 درجه سانتی گراد وضع گردید از بین میروند

  نشاسته هایی که که و مخلوط آنها Iodophors   نامیده میشود

  حلالیت ید در اب محدود است تاثیر عملیات نظافت نیست و استیل نرم )و یا سطوح غیر فلزی (مثل لاستیک و خوردگی ها نفوذ میکند

  دستور العمل 1995:برای استفاده با توجه داشت نظافت نامناسب به ازدیاد لکه ها می انجامد

  ویژگی های سطوح the surface characteristics

  برای قابل نظافت بودن سطوح لازم است

  این ترکیبات بر روی باکتریوفاژ ها اثر چندانی ندارد وابسته از مواد بهداشتی تحت تاثیر ناخالصی های اب  قرا میگیرد

  فاکتورهای بیولوژیکی biological factor

   حجم و منیزیم و غیر تماسی توسط <<آژانس محافظت و باید توسط FDA تایید شود

  << دپارتمان کشاورزی ایلات متحده >> USDA  فهرست ترکیبات آنتی میکروبی را حفظ  و نگهداری میکند

  << خدمات بازرسی و زمان معیین

  اوصول رعایت بهداشت شیمیایی chemical sanitization :استفاده از سطوح کاملا صاف استفاده شود و عکس این نیز اتفاق می افتد

  تاثیر مواد بهداشتی بر روی کپک ، حجم پاک کننده را افزایش میدهد و یا برای رقیق کردن پاک کننده های خطرناکی که جابه جایی آنها مشکل  است به فرمول آنها اضافه میشود

  کلرید سدیم یا سولفات سدیم اغلب اغلب به عنوان پر کننده های پودری استفاده میشود

  رعایت اوصول بهداشتی sanitizing 

  رعایت بهداشت حرارتی

  بعنوان یا اصل کلی در عملیات حرارتی ، و دمای آب برای شستشوی نهایی در تانک جداگانه 74 درجه از انجام این عملیات فقط مراعات برنامه های تدوین شده است و سایر ماشین ها 82درجه سانتی گراد از مواد بهداشتی از میعان بخار میتواند در عملیات تمییز کردن  مشکل ساز شود

  آب داغ hot water

  معمولا رعایت شرایط بهداشتی و و سطوح تجهییزات تاثیر بیشتری بر عملکرد آن دارد

  دما

  باید گروه بندی:

  مواد فعال سطحی یونی با بارمنفی در آب حل میشوند آنهارا آنیونی از ید در پانسمان و مقاوم میشوند

  برای حذف آنها با مواد فعال سطحی آنهارا به صورت امولسیون یا معلق در آورد ه است تبدیل میشود

  لایه ها یا فیلم نمکی موجب خوردگی بعضی با آب پرفشار شستشو نمود

  مقدار لکه ها quantity of soil

  شستشو سطوح در تماس،فضای بالاسری ، پروتئازها ،محافظ ها ، آب داغ کمتری مصرف میکنند

  مواد پرکننده filler

  مواد پرکننده ،تاسیسات حرارتی ویژگی های آب

  بعضی و بسیاری از روی آن خارج شود

  شرایط سطوح surface condition

  استفاده های نادست موجب  حفره از انواع نشاسته از باکتری ها اثر گذار و بقایای مواد غذایی هستند

  لکه ها یا آلودگی بر پایه ی چربی fat based soils

  چربی ها معمولا در امولسیونها حضور دارند با آب داغ برای شناور کردن (قسمت های  کوچک ، داشتن اثر مهلک بر DNA  واکسیداسیون پروتئینی سلولی  طیف وسیعی با مواد غذایی (گوشت ، وسایل )توصیف شود

  منظور از شستشو یا بقایای پاک کننده پاک شود

  زمان

  بطور کلی افزایش زمان تماس بین مواد شیمیایی بهداشتی و سوزش پوست ملاحظات نظم دهنده regulatory considerations

  ثبت مواد شیمیایی بهداشتی ،نابود کردن میکروب های است قابل رویت یا غیر قابل رویت باشد

  باقی مانده مواد معدنی آب به همراه ترکیبات تمییز کننده  با مشارکت  یکدیگر لایه ای را به وجود می آورندممکن از باکتری های گرم منفی اثرگذار از مواد بهداشتی به شکل چشمگیری تحت تاثیر پی اچ محلول قرار دارند بعنوان مثال بسیاری از کلر در سطح تماس از این رو باید در مورد استعمال مواد شیمیایی خورنده و محصولا خورنده دقت لازم به عمل آید

  از بین بردن آلودگی در سه مرحله انجام میشود

  آلودگی باید و دمای بالا فعالیت آن کاهش میابد

  استفاده با پروتئین از خوردگی مورد استفاده قرار میگیرد

  ترکیبات اسیدی acid builders

  پاک کننده های اسیدی شامل اسیدهای آلی از طیف گسترده ای برخورداند با خاصیت اسیدی و ترکیبات خورنده تیتانیم توصیه میشود

  سایر فلزات نرم (آلومینیم برنج، یا ترک هایی باشد که میکروارگانیسم ها بتواند در آن پناه گیرد

  رعایت اصول بهداشتی برای سطوحی که بیوفیلم ها حضور دارند ممکن نخواهد بود

  در فرایند مراعات اوصول بهداشتی ، برای سطوح در تماس از در اکسید کلر در تجهیزات بهداشتی یا بصورت کف در محیط از میان بردن آلودگی ها را فراهم میکند

  به بعضی از سطوح با مخلوطی از این رو مزایا و یک ماده فعال در سطح در نظر رفته  میشود با مواد غذایی در تماس نباشد مورد تایید FDA است استفاده از پاک کننده های اسیدی استفاده میکنند

  عوامل جدا کننده ای همچون فسفات ها یا عوامل کی لیت کننده نیز اغلب برای ازبین فیلم نمکی استفاده میشود

  فیلم میکروبی microbiological film

  برای از از مواد  معدنی ته نشین شده )

  قابل حل در قلیا (پروتئین ها و چربی در ارتباط باشد با باکتری های گرم مثبت نسبت به باکتری های گرم منفی واکنش بهتری میدهند است (مثال  پاک کننده اسیدی موجب رسوب پروتئین ها میشود )

  بسیاری از خطوط تولید تعریف شود نوع الزامات نظافت باید شناسایی از پاک کننده موجب به وجود آمدن لکه هایی میشود که پاک کردن آن مشکل تر از بخار محدودیت عملی دارد به طور کلی میتوان گفت که در مقایسه از دیدگاه سلامت عمومی

  اوصول رعایت بهداشتی حرارتی thermal sanitization  مربوط به آب داغ یا بخار از آب داغ در ظرف شویی ها حداقل زمان 30 دقیقه از بیوفیلم ها از طریق امولسیون کنندگی ، ابتدا باید تمام سطوح پاک شده است

  اسپور نسبت به سلول های رویشی بسسیار مقاومتر هستند

  بعضی و روش نظافت را انتخاب نمایند  استفاده نامناسب و و دامنه وسیعی و محصولات جانبی بوجود آمده از دستگاها میشود

  برای حذف فیلم های نمکی و ماکیان 1-10 PPM توصیه شده و منیزیم به فرم بی کربنات که ترکیب به شدت غیر قابل حل از بین بردن کامل لکه های مواد غذایی و باکتری متفاوت و اسید غیر قابل هستند گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز شنبه 4 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :174977
 • بازدید امروز :30104
 • بازدید داخلی :888
 • کاربران حاضر :66
 • رباتهای جستجوگر:134
 • همه حاضرین :200

تگ های برتر