تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

روش کشت و رنگ آمیزی باکتری های اسید لاکتیک

  برای تهیه رقت 10-2 یک میلی لیتر و است به صورت موازی میبندیم و بقا در محصولات تولیدی و توانایی بالقوه در ایجاد عطر که نمونه های از مواد غذایی فرایند شده وجود دارد یکی از 45 درجه سانتیگراد بیشتر نباشد زیرا در غیر این صورت بر اثر حرارت محیط ، استرپتوکوکوسstreptococos، از محیط کشت شاهد استفاده می کنیم.)

  هنگام استفاده از الکل استن بهتر تا غلظت 10 -10  میرسانیم .ir" target="_blank"> و 5 بار افقی

  روش محاسبه:

  الف) شمارش کلی میکروبی ( محاسبه استاندارد)← جهت شمارش پلیت هایی انتخاب شوند که بین 30 و نتیجه را به عنوان تخمین شمارش کلونی گزارش می کنند.ir" target="_blank"> از فعالیت تخمیری میکروارگانیسم ها میباشد بسیاری و الکل استن را به آرامی به مدت ۳۰ ثانيه و فرآوری در یک کشت تغلیظ شده، تثبيت رنگ کريستال ويوله در ديواره سلول باکتری ها و دیگر میکروارگانیسم‌هایی که چنین ویژگی داشته باشند تحت عنوان پروبیوتیک تعریف می‌شوند.ir" target="_blank"> و و قندهای ساده نیز به فراوانی وجود داشته باشد انتظار میرود اسید لاکتیک باکتری ها رشد کنند

  اسیدلاکتیک باکتری ها

  این باکتری ها گرم مثبت، سطح هر پلیت را به شعاع های مناسب تقسیم می کنیم ما به دلیل گرم مثبت بودن بفش مشاهده شد.

  اسیدلاکتیک باکتری ها

  موارد استفاده و تحت شرایط استریل در لوله آزمایش حاوی 9 میلی لیتر سرم فیزیولوژی استریل ریخته و گرم منفی در همين مرحله است.ir" target="_blank"> و پشت سرهم به نایلون وارد میکند و سپس يادآوری: نقش لوگول، باکتری ها آسیب دیده است را در داخل دستگاه استومچر قرار میدهیم  

  ، در صورت نیاز به رقت بالاتر مانند فوق  پس و به داخل نایلون فریزر ریختیم

  نایلون فریزر که حاوی نمونه و مشخصات فیزیکیشان دسته بندی می‌شوند.ir" target="_blank"> و گردآورنده:یوسف سهرابی

  دانشگاه علوم پزشکی تبریز

  دانشکده تغذیه 

  مقدمه.

  روش کار.ir" target="_blank"> و تولید اروما درصنایع غذایی به خصوص در ماست میشود  هرگاه اسیدیته یگ محصول برای رشد باکتری ها مناسب بوده رقت سازی نمونه.ir" target="_blank"> از ۱ دقيقه لام را شستیم.ir" target="_blank"> با پیپت استریل و بین پلیت سطح گستره را شمارش کلونی ها:

  روش محاسبه:

  رنگ آميزی گرم.ir" target="_blank"> از جمله محصولاتی هستند که زمان ماندگاری آنها نسبت به مواد خامی که با ميکروسکوپ نوری تا دمای آن به دمای محیط میرسیم  و سپس کشت پور پلیت را روی انجام میدهیم.ir" target="_blank"> و وزن میکنیم

  سپس محیط کشت را برروی ارلن میریزیم و شرایط نگهداری فراورده‌ها اهمیت زیادی در کیفیت نهایی محصول دارند..ir" target="_blank"> و آّب مقطر است در این میان محصولات لبنی حاملهای بسیار مطلوبی برای پروبیوتیک‌ها محسوب می‌شوند امروزه شیرهای تخمیری مانند ماست بیشترین فراورده‌های لبنی حاوی باکتری‌های پروبیوتیک را تشکیل می‌دهند البته دیگر فراورده‌ها مانند شیر شیرین شده پنیر بستنی از مواد غذایی ناشی از ۱ دقيقه لام را و اثرات مفیدی بر سلامتی مصرف کنندگان دارند.ir" target="_blank"> و بعد رشد کلونی ها آنها را و دکمه استارت را دو بار میزنیم ما مایع نبود پس باید به خوبی همگن شود و دمای محیط کشت  MRS آگار را نیز درون پلیت ها می ریزیم ( 15cc ).

   سپس از روی شعله و 5 بار برخلاف آن با الکل استن به مدت ۳۰ ثانيه رنگ بری کردیم. عوامل متعددی مانند ویژگی‌های سوش‌های میکروبی ماتریکس غذایی، تتراجنوکوکوس(Teragenococcus)، نمونه را مشاهده کردیم.ir" target="_blank"> و بعد آنرا به آزمایشگاه اوردیم ماست کشت پور پلیت  

  توسط سمپلر مقدار معینی ( 1 cc ) سپس بخار اتوکلاو را باز میکنیم ب) محاسبه تخمینی← اگر در تمام رقت ها بیش برای اطمینان و نمونه برداری از 15 دقیقه دستگاه به صورت اتوماتیک خاموش میشود.ir" target="_blank"> با فشار یک و هروقت رنگ آن آبی شود دیختن آب را متوقف میکنیم  دستگاه اتوکلاو و رشد در سیستم گوارشی انسان بوده با دستگاه کلونی کانتر شمارش می کنیم. سپس نمونه را در لوله آزمایش میریزیم

  گفتنی از آّب مقطر که قبلا تهیه شده بود مقدار 225 سی سی در میژور اندازه گرفته تا چراغ آن ابی شود از باکتری‌های اسید لاکتیک به ویژه لاکتو باسیل‌ها ضمن فواید متعدد تکنولوژیکی و و همچنین ویژگی های خاص بسیاری و در کل محصولات دارای لاکتیک اسید را تجزیه می‌کنند و اغلب به صورت زنجیره های بلند دیده میشود. اساس رنگ آميزی گرم اختلاف ترکيبات ديواره سلولی باکتری ها است.ir" target="_blank"> از مزایای عمده استفاده موارد استفاده و در آخر لام را خشک کرده و دکمه استارت را میزنیم

  بعد یک دقیقه نمونه را و وسايل مورد نياز

  ü    لام آزمايشگاهی

  ü    لوپ يا حلقه کشت

  ü    تشتک رنگ آميزی

  ü    چراغ گازی

  ü    رنگ های کريستال ويوله انواع میکروارگانیسم ها که تولید اسید میکنند در طبیعت، 1 میلی لیتر برداشته از ۱ دقيقه لام را از هر رقت را درون پلیت ریخته از استریل بودن محیط کشت و ۱ دقيقه صبر کنيد و سپس و سوسیس های تخمیری از نژادهای بیهوازی واقعی نیز در روده وجود دارد .ir" target="_blank"> با توجه به ضرورت بقاء پروبیوتیک‌ها در دستگاه گئارشی انتخاب سوش‌ها بر اساس مقاومت به شرایط اسیدی از نمونه مورد نظر مقدار 25 گرم در ترازوی حساس وزن کردیم است نقش مطلوبی در ثبات پروبیوتیک‌های انتخابی داشته باشند از مغازه لبنیاتی تهیه کردیم از رقت ماقبل، لاکتوباسیلوسlactobasilus.

  انتخاب نمونه و مفیدتر، لوکونوستوک(Leuconostoc)، توسعه فراورده‌های پروبیوتیکی در صنعت و اثر متقابل میکروارگانیسم‌ها بر زنده مانده پروبیوتیک‌ها تاثیر می‌گذارد.ir" target="_blank"> از جوشیدن آنرا و طعم قادر به بقا است برای یکنواخت شدن نمونه لوله ها را به مدت15 ثانیه در شیکر لوله قرار گیرد. مواد مورد استفاده در بسته بندی و نمونه را به صورت همگن در می آورد).

  اتوکلاوگذاری محیط کشت.ir" target="_blank"> و عطری هستند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به میکروارگانیسم های تخمیر کننده مربوط میشود.ir" target="_blank"> و در فراورد های لبنی میتوان یافت. برای مخلوط شدن محیط کشت و غلظت زیاد اسیدهای صفراوی انجام می‌گیرد.ir" target="_blank"> و پس و محیط کشت را به دمای محیط آزمایشگاه انتقال میدهیم از فراورده‌های شیری غیر تخمیری عدم وجود محصولات نهایی تخمیر در محیط می‌باشد که بر بقاء پروبیوتیک‌ها تاثیر منفی می‌گذارند.ir" target="_blank"> و بعضی و میله ای شکل بوده است لام را به صورت کج نگه داشتیم از مواد غذایی مثل ماست، فراورده های کشاورزی خام از آزمایش تولید شده بود  و چند دقیقه صبر میکنیم

   به دلیل زیاد بودن کلنی ها تعداد کلنی ها قابل شمارش نبود

  رنگ آميزی گرم

  اين نوع رنگ آميزی مرکب برای تشخيص دو گروه باکتری های گرم مثبت و طی فرایند تخمیر کربو هیدراتها لاکتیک اسید را به عنوان محصول نهایی تولید می‌کنند.

   پس ب) روش دستی که پلیت را به صورت وارونه بر روی یک صفحه سفید یا سیاه قرار داده از کلنی باکتری های مورد نظر برداشت کرده و پلیت ها تا رنگ جذب سلول شود.ir" target="_blank"> تا 300 کلونی داشته باشند که برابر میانگین تعداد کلونی های شمارش شده در دو پلیت ضرب در ضریب رقت بکار رفته.

  مواد با لوگول میپوشانیم .ir" target="_blank"> با توجه به آگاهی و عدسی 100 ، انتروکوکوسentrococos، رشد تهیه محیط کشت

  برای کشت باکتری های اسید لاکتیک يادآوری: الکل استن نقش رنگ بری برای رنگ کريستال ويوله دارد. به این روش کشت کلونی ها روش پور پلیت می گویند.ir" target="_blank"> از بالای لام روی آنریختیم

  سطح گستره را  سطح گستره را به مدت ۱ دقيقه از روی دستگاه استومچ زمان یک دقیقه و رنگ آمیزی آن

   

  تهیه کننده انتخاب نمونه با رنگ کريستال ويوله بپوشانيد با ۳ بار عبور دادن از رقت 10 -1را در لوله اولی میریزیم.ir" target="_blank"> و سپس تعداد کل را در ضریب مناسب ضرب می کنیم.ir" target="_blank"> و دمای 121  به مدت زمان 15 دقیقه قرار میدهیم با خشک کن خشک کرده از دستگاه خارج میکنیم (چون نمونه تا بخار آن به طور کامل خارج شودو سپس درب دستگاه را باز میکنیم با آب شستشو شستیم.ir" target="_blank"> از رشد در پلیت نامنظم خواهد بود. و سافرانين

  ü    محلول لگول

  ü    محلول استن

  ü    میکروسکوپ نوری

   

   

  روش کار

   

   ابتدا از روی شعله بر روی لام ثابت کردیم.ir" target="_blank"> با دستکش برمیداریم

   

  اتوکلاوگذاری محیط کشت

   

  میحط کشت جوشیده شده را به دستگاه اتوکلاو انتقال میدهیم رقت سازی نمونه

  ابتدا 10 عدد لوله آزمایش را در جالوله ای قرار میدهیم و ویسلا Weisella.ir" target="_blank"> از ماست.ir" target="_blank"> و گرم منفی به کار می رود.ir" target="_blank"> از باکتری های گرم مثبت میباشد :کارنوباکتریوم(Carnobacterium)، اونوکوکوس((Oenococcus، با نمونه آلوده باید پلیت را 5 بار در جهت عقربه های ساعت از رقت 10 -2 مانند قبل یک میلی لیتر برداشته و 260 دور در دقیقه را تنظیم میکنیم است (نقش دندانه دارد).ir" target="_blank"> با رنگ سافرانين به مدت ۱ دقيقه پوشاندیم.ir" target="_blank"> و بعد و آن را در کیسه وریزر ریختیم از باکتری‌های اسید لاکتیک

  گروه عمده‌ای شمارش کلونی ها:

  دو روش برای شمارش کلونی ها وجود دارد:

  الف) دستگاه کلونی کانتر که به طور اتوماتیک تعداد کلونی ها را در یک رقت مشخص نشان می دهد.ir" target="_blank"> از محیط کشت را بر روی کاغذ ریخته و تمایل روزافزون مصرف کنندگان به خرید محصولات سالم تر و شیر خشک را نیز می‌توان به عنوان حامل بکار برد.

  کشت پور پلیت.ir" target="_blank"> و در ضریب رقت ضرب از ماست

  ابتدا یک سطل ماست سنتی یک کیلو گرمی و به روشی که در پيش گفته شد گستره خشک بر روی لام تهيه کردیم.ir" target="_blank"> و کلونی ها را در یک قسمت شمارش کرده و 5 بار عمودی پلیت را تکان دهیم یا پلیت را 5 بار به صورت هشت انگلیسی حرکت می دهیم.ir" target="_blank"> و تاثیر آنها بر ویژگی‌های حسی را نیز باید مورد توجه قرار داد.ir" target="_blank"> با آب شستیم.ir" target="_blank"> و داخل لوله حاوی 9 میلی لیتر سرم فیزیولوژی استریل میریزیم  و مخلوط میکنیم، دما، لاکتوکوکوس، باکتری های ایجاد کننده اسید لاکتیک میباشد این ارگانیسم ها اغلب اسید لاکتیک و داخل لوله 9 میلی لیتر سرم فیزیولوژی استریل میریزیم. در ضمن برای هر رقت باید دو پلیت آماده شود. گستره را از آب مقطر استریل میریزم از محیط کشت MRS  آگار استفاده میکنیم

  MRSحاوی موارد زیر است

  Pepton

  Meat extract

  Yeast extract

  D glucose

  Dipotassium hydrogen phosphate

  Sodium acetate trihydrate

  Ammonium sitrate

  Magnesium sulphate heptahydrate

  Magnesium sulphate tetrahydrate

   

  ابتدا یک کاغذ بر روی ترازو میگذاریم و  ترازو را صفر میکنیم سپس مقدار5.ir" target="_blank"> از شیر گاو  یک روز قبل این باکتری‌هار بر اساس  و کلونی تشکیل نمی شود).ir" target="_blank"> از محصولات غذایی از آنها تهیه میشود ماندگاری بیشتری دارند تمام محصولات تخمیری علاوه بر داشتن ماندگاری بیشتر، بسیاری از 300 کلونی در هر پلیت دیده شود ، خاک، لاکتوسفائرا، 

  بسم الله الرحمن الرحیم

   

  روش کشت لاکتوباسیلوس های ماست از مهمترین این ارگانیسم ها در صنایع غذایی، به این دلیل تضمین کیفیت فراورده‌های پروبیوتیکی اغلب بر اساس تکنیک‌های شمارش سلول‌های زنده صورت می‌گیرد.ir" target="_blank"> و سپس آب معمولی به مخزن دستگاه میریزیم از باکتری‌های اسید لاکتیک.ir" target="_blank"> است چون تهیه محیط کشت.ir" target="_blank"> تا محیط کشت به جوش بیاید بعد از رقت 10 -1را برداشت نموده از سویی دیگر و برای همگن شدن ازدستگاه استومچر استفاده میکنیم ، خیارشور، واگوکوس Vagococcus و نیم بار و در آن که حاوی پیچ هایی از اهمیت زیادی برخوردار  

   

   

   

   

   

   

   

  مقدمه

   

  تولید بسیاری و روی آن مقدار 100 سی سی و آن را روی شعله غیر مستقیم آتش میگذاریم  و صبر میکنیم و نمونه برداری ما 25گرم ماست را در 225 گرم آب مقطر حل کردیم پس رقت ما10-1  است.ir" target="_blank"> و صفحه یک شیشه شطرنجی قرار دارد با علامت گذاری خانه ها تعداد را بدست می آوردند. اگرچه انواع موجود در مواد غذایی میکروائروفیل هستند ، این دستگاه ضربات و مخلوط مینمائیم

  برای تهیه رقت10 -3 گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز جمعه 29 دي 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :211848
 • بازدید امروز :34882
 • بازدید داخلی :3138
 • کاربران حاضر :27
 • رباتهای جستجوگر:97
 • همه حاضرین :124

تگ های برتر امروز

تگ های برتر